رگبرگ های سیاه

برگ های سبز با رگبرگ های سفید، باعث میوه دادن درختان می شوند ؛ و برگ های سفید با رگبرگ های سیاه ، باعث ثمر دادن مغزها

رگبرگ های سیاه

برگ های سبز با رگبرگ های سفید، باعث میوه دادن درختان می شوند ؛ و برگ های سفید با رگبرگ های سیاه ، باعث ثمر دادن مغزها

رگبرگ های سیاه

هدف از ساختن این وبلاگ، ایجاد مکانی برای اشتراک خوانده ها و آموخته هاست.

آنچه در خلوت با نهج البلاغه دستگیرم می شود...


نهج البلاغه

 

* خطبه 1: اصول و فروع درهم تنیده

* خطبه 2: دلایل روشن

* نامه 31: اینستراکشن منوال زندگی

* نامه 53: سلامت فرد - سلامت جامعه

* نامه 47: وصیت‌نامه

* حکمت 255: تندخویی

* حکمت 287: قضا و قدر