رگبرگ های سیاه

برگ های سبز با رگبرگ های سفید، باعث میوه دادن درختان می شوند ؛ و برگ های سفید با رگبرگ های سیاه ، باعث ثمر دادن مغزها

رگبرگ های سیاه

برگ های سبز با رگبرگ های سفید، باعث میوه دادن درختان می شوند ؛ و برگ های سفید با رگبرگ های سیاه ، باعث ثمر دادن مغزها

رگبرگ های سیاه

هدف از ساختن این وبلاگ، ایجاد مکانی برای اشتراک خوانده ها و آموخته هاست.

مدت‌های مدیدی است که با دغدغه‌ی نوشتن دست به گریبانم. در نتیجه تصمیم گرفتم، اولین قدم‌های "عام‌نویسی" را با شبی چند خط بردارم و نوشتن را تمرین کنم...

 


 

* شب هفتاد و هفتم: زنانگی

* شب هفتاد و ششم: و ناگهان چه زود دیر می شود

* شب هفتاد و پنجم: خاکِ سرد

* شب هفتاد و چهارم: ضعف

* شب هفتاد و سوم: زندگی آن گونه که فکر می کردم نبود!

* شب هفتاد و دوم: بزرگی کردن

* شب هفتاد و یکم: There is no forgiveness, anymore

* شب هفتادم: شیر

* شب شصت و نهم: خستگی

* شب شصت و هشتم: سیگار پشت سیگار

* شب شصت و هشتم: جبرگرایی ژنتیک

* شب شصت و هفتم: عشق واره

* شب شصت و ششم: حسرت

* شب شصت و پنجم: بهشت

* شب شصت و چهارم: گذران

* شب شصت و سوم: امروز فقط هوا خوب بود!

* شب شصت و دوم : عزیز

* شب شصت و یکم : اشک

* شب شصتم: دخترانگی

* شب پنجاه و نهم: ما مردمانی خود فداکار انگار هستیم!

* شب پنجاه و هشتم: شور

* شب پنجاه و هفتم: مردِ کوچک

* شب پنجاه و ششم: ...

* شب پنجاه و پنجم: آغاز

*شب پنجاه و چهارم: در انتظار تاکسی

* شب پنجاه و سوم: فقدان

* شب پنجاه و دوم: تشویش

* شب پنجاه و یکم: ناتوانی

* شب پنجاهم: وقتی تو نیستی

* شب چهل و نهم: هدیه

* شب چهل و هشتم: بی تابی

* شب چهل و هفتم: دورِ نزدیک

* شب چهل و ششم: ترس های زنانه

* شب چهل و پنجم: شب های تهران

* شب چهل و چهارم: ذکر

* شب چهل و سوم: ساعت سه نیمه شب

* شب چهل و دوم: هَمهمه

* شب چهل و یکم: موضع صبر

* شب چهلم: این شب ها

* شب سی و نهم: همزادپنداری مریض گونه

* شب سی و هشتم: صعود

* شب سی و هفتم: منِ او

* شب سی و ششم: بیداری صبحگاهی

* شب سی و پنجم: آشنای جدید

* شب سی و چهارم: منطقه امن

* شب سی و سوم: تولد

* شب سی و دوم: دل

* شب سی و یکم: تصمیم

* شب سی ام: قبل - اکنون - بعد

* شب بیست و نهم: رویا

* شب بیست و هشتم: نوسان

* شب بیست و هفتم: مَرضولوژی

* شب بیست و ششم: زمانه با من است

* شب بیست و پنجم: من، هر روز رأس ساعت شش

* شب بیست و چهارم: تو

* شب بیست و سوم: مادرانه

* شب بیست و دوم: دوست داشتن

* شب بیست و یکم: انتظار

* شب بیستم: فشار

* شب نوزدهم: تحول

* شب هجدهم: زاده‌ی پاییز

* شب هفدهم: من خاکسترم

* شب شانزدهم: دخترِ آخر عمو

* شب پانزدهم: سرمای مرداد ماه

* شب چهاردهم: سرگیجه

* شب سیزدهم: درد سیری

* شب دوازدهم: ترس

* شب یازدهم: سلول های B خاطره

* شب دهم: آجری برداشتی و...

* شب نهم : منِ بی حافظه

* شب هشتم: از حال بد به حال خوب

* شب هفتم: می شود مادر متولد شد

* شب ششم: اشتباه بزرگ

* شب پنجم: زوجی دوست داشتنی

* شب چهارم: تا دنیا دنیاست، به آیندگان بدهکاریم

* شب سوم: نقش کوانتوم در انتقال درد

* شب دوم: یک شب آرام

* شب اول : چشم

* یک شب خیلی دور: شانزده ساعتِ فراموش‌نشدنی